Datos de contacto

Contacte con nos

Por favor escriba o seu nome completo

Escriba a súa mensaxe, comentario, pregunta, ...

De conformidade co establecido no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos informámoslle dos seguintes extremos:

- Os datos de carácter persoal que nos forneceu serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade de UDP A Coruña.
- A finalidade do tratamento é a de xestionar de forma adecuada a prestación do servizo que nos requiriu. Así mesmo estes datos non serán cedidos a terceiros, salvo as cesións legalmente permitidas.
- Os datos solicitados a través desta e outras comunicacións son de subministración obrigatoria para a prestación do servizo. Estes son adecuados, pertinentes e non excesivos.
- A súa negativa para fornecer os datos solicitados implica a imposibilidade prestarlle o servizo.
- Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercitar os correspondente dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Lei 15/1999 ante UDP A Coruña como responsables do ficheiro. Os dereitos mencionados pódeos exercitar a través dos seguintes medios: info@centrolamilagrosa.es ou no Complexo Xerontolóxico La Milagrosa, Avenida de Cádiz, 5 15008 A Coruña. Telf. 981 169 075.

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso. OK
Podes cambiar a configuración ou obter máis información sobre a nosa política de cookies no noso aviso legal